Home

|

Blog

OZDRAVNÁ KÚRA PRO VAŠE AUTO

Eco Power Pill je palivový kondicionér, který je kompatibilní s uhlovodíky.

Tableta se v palivovém systému vozidel a strojů dokonale a rychle rozpustí a úplně shoří - nezůstávají žádné zbytky.

Díky změněnému průběhu hoření (palivo zhoří mnohem rychleji) a vytvoření mikroskopické vrstvy ve válcích, která snižuje průchodnost tepla, dosahuje motor vyššího výkonu.

Navíc vzniklé chemické reakce společně s lepším prohořením paliva zároveň pozvolna odstraňují karbonizační úsady ze spalovacích prostor přirozenou cestou bez rizika zanášení. Tvorba emisí včetně pevných částic je podstatně snížena. Chráníte tak i svoje zdraví a životní prostředí.

Eco Power Pill tak nahrazuje několik produktů najednou, stačí vám jen jeden.

Váš motor bude čistý s vyšším výkonem a nižším zatížením životního prostředí. Vy navíc ušetříte na palivu a údržbě.

Dekarbonizace motoru

Eco Power Pill dekarbonizuje spalovací prostory a udržuje čistotu palivových systémů. Dekarbonizuje výrazně oblast prvního pístního kroužku a výstupy trysek a zážehových svíček. Tyto funkce jsou zajištěny při správném poměrovém mísení.

Efekt po dekarbonizaci

  • Snížení emisí
  • Získání zpět původního výkonu
  • Snížení spotřeby
  • Vyřešení problému motoru při startování, nespolehlivosti motoru
  • Obnovení funkce vstřikovačů do paliva
  • Zlepšená celková vyváženost funkce motoru