Home

|

Blog

JAK TO FUNGUJE?

Průběh stárnutí motoru

Každý motor v průběhu provozu stárne, jednou z příčin je shromažďování trvalých karbonizačních úsad. Snižuje se spalovací objem a tím narůstá spotřeba paliva.

Karbonizační úsady jsou primární příčinou zvýšené spotřeby paliva. Podobně působí i ostatní nečistoty v motoru. U motoru se snižuje účinnost, proto má vyšší spotřebu, nižší výkon, pomaleji reaguje, spalování paliva se zhoršuje a zvyšují se emise výfukových plynů.

V minulosti se řešil tento problém kapalinovou dekarbonizací nebo se používaly různé přísady, které neměly požadovanou funkčnost. Tato řešení jsou i nákladná a v některých případech měla dokonce negativní účinky na motor.

Nyní je však na trhu řešení pro daný problém.

Jak vznikala ECO POWER PILL?

Předchůdci tablet Boogie Energy Pills spatřily světlo světa již před více jak 20-ti lety. V té době se hledal způsob, jak docílit:

 • Během vývoje těchto tablet byla vyvinuta jedinečná kombinace účinných látek, které ve vzájemném
  působení dokážou splnit vše, co bylo v představách řidičů.

 • Tableta je díky svému složení dokonale rozpustná v nádržích vozidel a strojů. Celý obsah tablety je v procesu
  hoření spálen a nezůstávají žádné zbytky.

 • Mnoha výzkumnými pracemi a reálnými testy v provozu bylo potvrzeno, že Ferrocen (Ferrocene)
  urychluje a zlepšuje prohoření palivové směsi.

 • Dále přítomnost Ferrocene v palivu při jeho spalování postupně odstraňuje karbonové úsady
  a výrazně snižuje tvorbu emisí včetně sazí.


Nyní je používá mnoho spokojených zákazníků do svých motorů…