Home

|

Blog

NA SPOTŘEBĚ PALIVA

Úspora na spotřebě paliva je způsobena dosahovaným vyšším výkonem při spalování, snížením prostupnosti tepla a zvýšenými maznými účinky. Pokud při jízdě využijete zvýšeného výkonu k dosažení vyšší rychlosti nebo u strojů plně využijete vyššího výkonu pro práci stroje, neušetříte na spotřebě, ale získáte uvedené efekty. Při obvyklém používání vozidla nebo stroje dosáhnete úspor na spotřebě paliva ve výši 5 až 15%. Potvrzeno testy v laboratořích i při provozních podmínkách. Bližší informace naleznete v sekci reference.

Kolik můžete ušetřit?

NA SPOTŘEBĚ PALIVA

9 litrů průměrná spotřeba

1 GRAF

Najeté km

Spotřeba (l)

Ujeté kilometry (obvyklá spotřeba)

Kilometry, které získám navíc


První graf ukazuje změny v počtu kilometrů, kterých lze dosáhnout bez Eco Power Pill a s Eco Power Pill za předpokladu průměrné spotřeby 9 l / 100 km.

Graf vyjadřuje kolik km mohu projet navíc, jestliže použiji Eco Power Pill. Například při 135 l, obvykle lze najet 1 500 km s Eco Power Pill získáte 167 km navíc.
Snižující se spotřeba umožňuje najezdit více kilometrů.


ÚSPORA V LITRECH

9 litrů průměrná spotřeba

2 GRAF


Litry

Kilometry

Obvyklá spotřeba litrů

Uspořené litry


Druhý graf ukazuje změny v množství spotřebovaných litrů pro ujetí různých vzdáleností bez Eco Power Pill a s Eco Power Pill za výchozího předpokladu průměrné spotřeby 9 l / 100 km.

Graf ukazuje kolik litrů paliva mohu uspořit, jestliže použiji Eco Power Pill. Např. jestliže spotřebuji 225 l v autě, které má průměrnou spotřebu 9 l, takže ujede 2 500 km, mohu s Eco Power Pill získat až dalších 22,5 l navíc.