Home

|

Blog

FAQ


Je možné, aby Eco Power Pill poškodila motor?

Ne, nemůže. Eco Power Pill není přísadou, ale 100% přírodní palivový kondicionér, který nezanechává žádné nespálené usazeniny v částech motoru. Schopnost Eco Power Pill pročistit palivový systém a motor je pozvolný proces, který nijak nepoškodí motor ani palivový oběh.


Byla Eco Power Pill testována?

Ano. Eco Power Pill byla testována a užívána po mnoho let. Na základě testování je tableta průběžně vylepšována pro dosahování větší efektivity a funkčnosti.


Pro který motor může být Eco Power Pill použita?

Eco Energy Pill může být použita pro spalovací motory, benzinové, naftové, na LPG i ethanol.


Jak často mám Eco Power Pill používat?

Pokaždé když tankujete (první vhoďte tabletu, pak natankujte). Tableta se sama zaplatí díky úspoře na palivu a poskytne Vám maximum výhod a zaručený komfort.


Snižuje Eco Power Pill emise?

Ano, díky kvalitnějšímu, úplnému prohoření a zvýšení efektivnosti spalování, je uvolňováno méně nespálených částic. Velkého objemu emisí si můžete povšimnout při startování studeného motoru (až 10 krát více než dosáhnete potřebné teploty motoru). Eco Power Pill exceluje i v těchto situacích.


Zlepší Eco Power Pill startování motoru v chladných podmínkách?

Ano, zlepší. Ujistěte se však, především u dieselu, že tankujete pouze kvalitní palivo, které je určeno pro nižší teploty. Eco Power Pill neupravuje palivo pro tyto podmínky.


Pomůže Eco Power Pill starším autům?

Ano, pomůže. Starší motory jsou používány již delší dobu a mají tak více usazenin na vstřikovačích, ventilech a dalších částech. Tyto zbytky musí být odstraněny. Eco Power Pill aktivně, pozvolna usazeniny odstraní. Tento proces obvykle proběhne po spotřebování několika nádrží. Poté si všimnete, že motor opět “běhá” jako dříve, bude citlivější, bude mít vyšší výkon a bude pracovat efektivněji.


Existuje garance v případě poškození motoru použitím Eco Power Pill?

1) Za více jak 20 let používání těchto tablet nedošlo k žádnému poškození motorů.

2) Výrobce Eco Power Pill je ale pojištěn i pro tento případ. Pokud uživatel usoudí, že k poškození došlo díky Eco Power Pill, výrobce určí nezávislou instituci která zjistí příčinu poruchy. V případě poškození způsobeném Eco Power Pill bude proplacena oprava i náklady na zjištění příčiny. V opačném případě uhradí náklady na zjištění poruchy majitel vozidla..


Může Eco Power Pill negativně ovlivnit činnost filtru pevných částic a jeho regeneraci?

1) Použití Eco Power Pill snižuje množství pevných částic vznikající při spalování pohonné směsi a méně zatěžuje filtr pevných částic.

2) Proces čistění karbonových úsad je pozvolný a proto nijak neovlivňuje samotný filtr pevných částic ani jeho regeneraci.


Nemůže Eco Power Pill způsobit u starších automobilů problém po odstranění karbonových úsad? Nezačne třeba téct olej?

Eco Power Pill působí v palivu. Odstraňování karbonových úsad proto probíhá především na ventilech a ve spalovací komoře. V kanálech rozvodu oleje působí pouze druhotně, kdy se snižuje množství pevných částic, které se dostávají při oplachu válců do oleje.