Home

|

Blog

FAQ


Je možné, aby Eco Power Pill™ poškodila motor?

Ne, nemůže. Eco Power Pill™ není přísadou, ale 100% přírodní palivový kondicionér, který nezanechává žádné nespálené usazeniny v částech motoru. Schopnost Eco Power Pill™pročistit palivový systém a motor je pozvolný proces, který nijak nepoškodí motor ani palivový oběh.


Byla Eco Power Pill™ testována?

Ano. Eco Power Pill™ byla testována a užívána po mnoho let. Na základě testování je tableta průběžně vylepšována pro dosahování větší efektivity a funkčnosti.


Pro který motor může být Eco Power Pill™ použita?

Eco Energy Pill může být použita pro spalovací motory, benzinové, naftové, na LPG i ethanol.


Jak často mám Eco Power Pill™ používat?

Pokaždé když tankujete (první vhoďte tabletu, pak natankujte). Tableta se sama zaplatí díky úspoře na palivu a poskytne Vám maximum výhod a zaručený komfort.


Snižuje Eco Power Pill™ emise?

Ano, díky kvalitnějšímu, úplnému prohoření a zvýšení efektivnosti spalování, je uvolňováno méně nespálených částic. Velkého objemu emisí si můžete povšimnout při startování studeného motoru (až 10 krát více než dosáhnete potřebné teploty motoru). Eco Power Pill™ exceluje i v těchto situacích.


Zlepší Eco Power Pill™ startování motoru v chladných podmínkách?

Ano, zlepší. Ujistěte se však, především u dieselu, že tankujete pouze kvalitní palivo, které je určeno pro nižší teploty. Eco Power Pill™ neupravuje palivo pro tyto podmínky.


Pomůže Eco Power Pill™ starším autům?

Ano, pomůže. Starší motory jsou používány již delší dobu a mají tak více usazenin na vstřikovačích, ventilech a dalších částech. Tyto zbytky musí být odstraněny. Eco Power Pill™ aktivně, pozvolna usazeniny odstraní. Tento proces obvykle proběhne po spotřebování několika nádrží. Poté si všimnete, že motor opět “běhá” jako dříve, bude citlivější, bude mít vyšší výkon a bude pracovat efektivněji.


Existuje garance v případě poškození motoru použitím Eco Power Pill™?

1) Za více jak 20 let používání těchto tablet nedošlo k žádnému poškození motorů.

2) Výrobce Eco Power Pill™ je ale pojištěn i pro tento případ. Pokud uživatel usoudí, že k poškození došlo díky Eco Power Pill™, výrobce určí nezávislou instituci která zjistí příčinu poruchy. V případě poškození způsobeném Eco Power Pill™ bude proplacena oprava i náklady na zjištění příčiny. V opačném případě uhradí náklady na zjištění poruchy majitel vozidla..


Může Eco Power Pill™ negativně ovlivnit činnost filtru pevných částic a jeho regeneraci?

1) Použití Eco Power Pill™ snižuje množství pevných částic vznikající při spalování pohonné směsi a méně zatěžuje filtr pevných částic.

2) Proces čistění karbonových úsad je pozvolný a proto nijak neovlivňuje samotný filtr pevných částic ani jeho regeneraci.


Nemůže Eco Power Pill™ způsobit u starších automobilů problém po odstranění karbonových úsad? Nezačne třeba téct olej?

Eco Power Pill™ působí v palivu. Odstraňování karbonových úsad proto probíhá především na ventilech a ve spalovací komoře. V kanálech rozvodu oleje působí pouze druhotně, kdy se snižuje množství pevných částic, které se dostávají při oplachu válců do oleje.